<<<<< >>>>


close

<<<<< >>>>


Hotline1 : 0982066007 Hotline2 : 0985894954

Tin tức

Thủ đô hà nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Đăng lúc
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ diều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với Thủ đô Hà Nội từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2050. theo đó có rất nhiều vấn đề cần phải làm... Xem thêm

Ứng dụng công nghệ nano vào trong xây dựng

Đăng lúc 2012-11-27 16:21:44
Vật liệu nano (VLNN) là cơ sở của CNNN. Do bốn hiệu ứng về kích thước nhỏ, đường hầm lượng tử, bề mặt và mặt tiếp xúc nên VLNN có nhiều đặc tính về điện, từ, quang, nhiệt, cơ học, xúc tác và sinh học v.v.... rất mới mẻ kỳ lạ. Vì vậy CNNN được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: điện tử,... Xem thêm

phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020

Đăng lúc 2012-11-26 09:24:03
Đến năm 2020, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc tăng lên 45%, hệ thống đô thị đảm bảo chất lượng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt, 312 đô thị từ loại I đến loại IV và khoảng trên 620 đô thị loại V.... Xem thêm
3 Tin tức Hiển thị trên trang
By: Giang Kien Nguyen

<<<<< >>>>


close

<<<<< >>>>